Over de naam Crossing Asymptotes

Crossing Asymptotes is de naam van mijn website. Ik vind het een fantastische naam omdat het technisch niet mogelijk. De combinatie koppelt ook mooi de twee masters die ik gevolgd heb: finance en strategic management.

Finance is de kwantitatieve master die ik gevolgd heb. Een mooie studie om mijn wiskundige kennis flink bij te spijkeren. In wiskunde is een asymptoot een limiet die een lijn in een grafiek nooit kan bereiken. Daarom vind ik Crossing Asymptotes een mooie tegenstelling: een asymptoot kan per definitie niet bereikt worden, laat staan doorbroken.

Strategic Management is een hele kwalitatieve studie. Mijn rekenmachine heb ik tijdens deze studie niet aangeraakt. Toch kwam ik wel in aanraking met asymptoten, via het artikel Invisible Asymptotes. Hierin worden bedrijven aangespoord de groeilimiet van hun strategie op te zoeken, en deze te doorbreken.

In mijn ogen draait het leven om het doorbreken van asymptoten: de grenzen van je kunnen opzoeken, en die doorbreken.